ÜRÜNLER / BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİLER /

GIBBOZ 20 SL

20 G/L Gibberellik Asit(GA3)>

GIBBOZ 20 SL


        20 G/L Gibberellik Asit(GA3)

        Etkili Madde:  20 gr / lt Gibberellik asit(GA3) içerir.

       (3S,3As,4As,7S,9Ar,9Br,12S)-7,12-dihydroxy-3-methyl-6-methylene-2-oxoperhydro-4a,7-methano-9b,3-propeno(1,2-b)furan-4-carboxylic acid)

        GIBBOZ’un Bitki Üzerindeki Etkileri

  • İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Tavsiye edilen miktardaki GIBBOZ 20 SL, ayrı bir temiz kapta birkaç litre su ile karıştırılır. Daha sonra aletin karıştırıcısı çalışır durumda iken hazırlanan GIBBOZ 20 SL, aletin deposuna boşaltılır. Karıştırıcısı çalıştırılmaya devam edilerek gerekli su miktarı depoya ilave edilir.
  • GIBBOZ 20 SL, solüsyon alkali özelliktekiler ve serbest klor içeren solüsyonlar hariç diğer fungusit, insektisit ve yaprak gübreleriyle karıştırılarak kullanılabilir. Yine de uygulamadan önce ön deneme yapılması tavsiye edilir. Diğer ilaçlarla kullanılacaksa GIBBOZ 20 SL ilaçlardan. ayrı olarak hazırlanmalıdır.

 

Kullanıldığı Bitkiler ve Kullanma Dozu:

Bitki Adı

Kullanma Amacı ve Dönemi

Dozu

ml / 100 lt su

Sofralıklarda Çekirdeksiz Üzümlerde

1.uygulama: Çiçeklenmeden önce salkımlar çekirdeksiz 4-8 cm iken salkımların boyunu uzatmak için kullanılır.

2.uygulama: Tam çiçeklenme döneminde yani çiçek taç yapraklarının %70-80’inin döküldüğü devrede dane seyreltmek için kullanılır.

3.uygulama: Çiçeklenmeden sonra daneler 3 mm saçma iriliğine ulaştığında dane irileştirmek için kullanılır.

 

 

100 ml

Kurutmalık Çekirdeksiz Üzümlerde

Çiçek kapsüllerinin dökülmesinden 4-5 gün sonra verimi, hasadı öne almak için kullanılır.

 

50 ml

Mandarinler

 

Satsuma ve Klematin çeşitlerinde çiçek dökümünü azaltmak , meyve tutumunu ve verim artışı sağlamak amacı ile çiçeklerin %75-80’inin açtığı devrede kullanılır.

 

7 ml

Portakal

 

Yafa portakallarında Haziran dökümünü önlemek için çiçek açımının tamamlanmasından 4-5 hafta sonra kullanılır. Washington Navel’de meyvelerin ağaçta kalma süresini uzatmak ve hasadı düzenlemek için meyvelerce renk değişiminin başladığı devrede kullanılır.

 

100 ml

Limon

Meyvelerde ilk renk değişimi görüldüğünde , meyvelerin ağaçta 2-3 ay kalmalarını sağlamak için kullanılır.

50 ml

Greyfurt

Meyve kabuğunda çürüme, bozulma ve yumuşama olmadan hasadı geciktirmek için meyvelerde renk değişiminin görüldüğü devrede kullanılır.

50 ml

Armut

Meyve tutumu az olan çeşitlerinde çiçeklerin %30’unun açtığı devrede verimi artırmak için kullanılır.Çiçeklenme zamanında meydana gelen don olaylarından sonra Partenokarp meyve oluşumunu sağlamak için kullanılır.

75-100 ml

25-100 ml

Kiraz, Vişne, Şeftali 

Hasadı geciktirmek için rir ve parlak daneler elde etmek amacı ile şeftali renk değişiminin başladığı dönemde kullanılır.Ağustos ayının ilk haftasında yapıalcak bir uygulama, bir sonraki yılın çiçek açımını 3-7 gün geciktirir ve şeftalilerin ilkbaharın geç donlarından zarar görmesini önler.

75 ml

Çilek

Fideliklerde anaç bitkinin verdiği genç sürgünlerinin çoğaltılması için, anaç bitki 1-6 yapraklı iken mahsule yatmasını sağlamak için kullanılır. Meyveleri irileştirmek ve verimi artırmak için ise çiçeklenmeden 3-4 hafta önce kullanılır.

 

125-150 ml

Enginar

Hasadı 1-2 ay öne almak, düzgün şekilli ve iri baş elde etmek amacı ile bitkilerin 4-5 yapraklı ve yaprak boylarının 20-30 cm olduğu devrede özellikle bitkilerin göbek kısmına kullanılır.

 

125-150 ml

Patates

Tohumluk patatesler dikimden önce GIBBOZ 20 SL ile hazırlanan solüsyona daldırılır ve dikilir. Böylece hızlı ve düzenli çıkış sağlanır.

25- 50 ml

Marul

Göbek bağlamayı teşvik için hasattan 7-15 gün önce kullanılır.

50-100 ml

Biber

Verimi artırmak için çiçeklerin yarısı meyve tuttuğunda ve bundan 2-3 hafta sonra kullanılır.

150 ml

Süs Bitkileri

Kesme çiçekçilikte uzun sap ve iri çiçek elde etmek için kullanılır.(Karanfil, Gül, Siklamen, Krizantem)

200-750 ml