ÜRÜNLER / ÖZEL ÜRÜNLER /

SAFEACID

Azotlu Gübre Çözeltisi>

SAFEACID


Azotlu Gübre Çözeltisi

 

AKTİF MADDE  FAYDA

+ 15 N

+0pH

+ 40 SO3                     

 • Toprakta bulunan ve bitki tarafından alınamayan iz elemetlerin alınımını kolaylaştırır.
 • Toprakta bulunan kireç tabakasını kırar.
 • Toprağın havalanmasını sağlar.
 • Toprakta bulunan tuz tabakasını kırar.
 • Damlama sulama sisteminin açılmasını sağlar.
 • Yaprak uygulamalarında karışım kolaylığı sağlar.
 • Herbisitlerin etkisine son derece faydalıdır.

 

Garanti Edilen İçerik            (%w/w)           (%w/v) 
Toplam Azot(N)      15 22.5
Üre Azotu(N-NH2) 15 22.5
Suda Çözünür Kükürt(S) 16 24
Suda Çözünür Kükürt Trioksit(SO3)      40 60

 

Safeacid, hem toprağın havalanmasında, hem topraktaki kireç ve tuzların kırılmasında hemde damla sulama sistemlerinin temizlenmesinde çok etkili ve özel formüllü bir üründür.

 

SAFEACID’in Bitki Üzerinde Etkileri:

 • Konsantre ürünü taşırken yüksek güvenli bir formüldür.
 • Damla sulama sistemindeki kalıntıları tamamen temizler ve boruların açılmasını sağlar.
 • Bikarbonatları nötralize ederek gübrelemenin etkisini artırır.
 • Özellikle geri dönüşümlü su sistemlerinde suyun çözünürlük özelliğini artırır.
 • Azot kaynağı sağlar.
 • Sodyum ve diğer bağlantılı iyonların yıkanmasını artırarak; tuzlu ve kireçli toprak yönetimine yardımcı olur.

 

Kullanıldığı Bitkiler ve Kullanma Dozu:

Genel kullanım dozu 1000 litre suya 100-200 cc olarak tavsiye edilir.

SAFEACID, tüm bitki gelişimi boyunca kullanılabilir.

Suda çözünür iz elementleri içeren gübrelerle kullanılabilir.