MİKRO ELEMENTLER

SUN DRY
BOR(B), MANGAN(Mn-Sülfat), ÇİNKO(Zn-Sülfat) Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

COSMO FER
Fe EDDHA % 6

BAFER
Fe EDDHA % 6 % 4.8 orto-orto

UNIREZERV 765
Bor(B), Bakır(Cu-Sülfat), Demir(Fe-Sülfat), Mangan(Mn-Sülfat), Çinko(Zn-Sülfat) Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı