UNI SULPHUR

pH Düzenleyici

 • Toprak pH’ının düzenlenmesinde en etkili üründür.
 • Toprakta var olup toprağın pH’ının yüksekliği nedeniyle makro ve mikro besin elementlerinin bitkilerce alınmasını kolaylaştırır.
 • Kullanım sonrası toprağın tuzluluğunu azaltır ve önler.
 • Kireçli ve aşırı kireçli topraklarda kireci kırar.
 • Toprak ısısının ayarlanmasına yardımcı olur böylece ürünlerin donmaya karşı direncini artırır.
 • Gece ve gündüz arasında oluşan ısı farklılıklarını azaltır ve düzenler.
 • Topraktaki ve bitkideki kükürt eksikliğini hızlı bir şekilde giderir.
 • Organik tarımda kullanımına izin verilen bir üründür.
 • Bitki de sağlıklı bir gelişim elde edilir, Bitkinin hastalıklara karşı direnci artar.
 • Ürünün miktar ve kalitesi artar.
 • Özellikle yağlı tohumlarda tohumun yağ içeriği artar.


 

Share: