BİTKİ BESİN ELEMENTLERİ

Bitkiler en iyi şekilde büyüme ve gelişim gösterebilmeleri için en az 17 bitki besin elementine ihtiyaç 

duymaktadır. Bu elementlerden en temel olanları hidrojen, karbon ve oksijendir. Bitkiler bu elementleri çoğunlukla hava ve sudan almaktadırlar. Diğer 14 elementi doğrudan topraktan ya da ek kullanım ile

alabilmektedirler. 

Bitkiler bitki besin elementlerini anyon veya katyon halinde alabildiği gibi moleküller halinde de bünyelerine alabilmektedirler.

Share: