MAKRO BİTKİ BESİN ELEMENTLERİ

KARBON (C)

Bitkiler tarafından karbon havadan (atmosferden) CO₂ formunda alabilmektedir.  Karbonhidratların, proteinlerin, yağların ve nükleik asitlerin temel bileşeni olan karbon,  bitkilerin gerçekleştirdiği fotosentez olayında mutlak gerekli olan bir bitki besin  elementidir.

HİDROJEN (H)

Bitkiler tarafından H₂O formunda sudan alınabilen ve bitki metabolizmasında merkez rolde olan bir bitki besin elementidir. Reaksiyonlarda iyon dengesinin  sağlanması açısından önemlidir. Ayrıca hücreler arasındaki enerji oluşumlarında kilit bir role sahiptir. Bitkideki birçok biyokimyasal reaksiyonun gerçekleşmesinden sorumludur.

OKSİJEN (O)

Bitkiler su ve havadan O₂ ve H₂O formlarında oksijeni alabilmektedirler. Bitkideki fonksiyonları bakımından karbona çok benzer ve bu sebeple canlı organizmalara ait bütün organik bileşiklerin tamamında kullanılır. Karbonhidratların yapısını oluşturan oksijen; solunum için de mutlak gerekli olan bir elementtir. Bu sebeple tüm canlılar için gereklidir. 

KALSİYUM (Ca)

Bitkiler tarafından en çok ihtiyaç duyulan besin elementlerinden biridir. Bitki hücre duvarının tamamlayıcı bir parçası olan kalsiyum; hücre duvarının sağlamlığında önemli bir rol oynar. Bitkilerde kök, gövde, sap ve meyvenin sağlıklı ve sağlam olması, meyve raf ömrünün artırılması ve daha kaliteli ürünler alınabilmesi için kalsiyum beslemesi çok önemlidir. Ayrıca yeterli miktarda kalsiyumun olması durumunda bitkiler hastalıklara karşı daha dayanıklı hale gelmektedir.

MAGNEZYUM (Mg)

Klorofilin merkez atomu olan magnezyum, bitkilerde çok önemli bir reaksiyon olan  fotosentezin gerçekleşmesi ve gelişimin sağlıklı bir şekilde devamını sağlayan kilit rolü olan elementlerden biridir. Ayrıca ATP’nin yapımında önemli bir yardımcı faktördür. Protein sentezinde, bitkinin yeşil aksamının gelişmesinde, çok sayıda enziminin aktivasyonunda görev alır. Magnezyum noksanlığında klorofil miktarı düşer, fotosentez yavaşlar ve bunun sonucu olarak bitkide gelişim geriliği ve verim kaybı gerçekleşir. Magnezyum noksanlığında yaşlı yaprakların damar aralarında sararmalar görülür ve yapraklar bu haliyle benekli bir görüntüye sahip olurlar. 

KÜKÜRT (S)

Bitkiler, hayvanlar ve insanlar için gerekli bir besin elementi olan kükürt; aminoasitlerin ve proteinlerin bileşiminde bulunur. Klorofil oluşumu için gereklidir ve bazı enzimlerin yapısında yer alır. Kök büyümesini ve nodül oluşumunun artmasına katkı sağlar.Bitkilerde kükürt noksanlığında ortaya çıkan belirtiler azot eksikliğine benzerlik gösterir. Yapraklarda  homojen bir sararma gerçekleşir ve bu durum azot noksanlığına çok benzemektedir. Fakat azot  noksanlığında yapraklarda görülen sararma önce yaşlı yapraklarda ortaya çıkarken, kükürt noksanlığında görülen sararma genç yapraklarda ortaya çıkmaktadır. 

Share: